Stránky ORASANI©® sú ešte vo výstavbe. Chýbajúce informácie budeme postupne dopĺňať.

Výcvik ORASANI pre nových ORASANI Practitionerov

Výcvik v ORASANI©® prináša účastníkovi možnosť uzdravovať skrze slovo a po výcviku sa stane ORASANI Practitioner. So záujemcom sa uzatvára licenčná zmluva, na základe ktorej môže poskytovať ORASANI svojim klientom.

Plánované termíny výcviku ORASANI 2024:
25.05.2024, 11:00 - 15:30  I  online
10.08.2024, 11:00 - 15:30  I  online
07.12.2024, 11:00 - 15:30  I  online

Kto sa môže stať ORASANI Practitioner?

Terapeuti, liečitelia, poradcovia, koučovia, kňazi, rádové sestry a bratia a ktokoľvek, kto má otvorené srdce pre ľudí a Boha a dôveruje mu. Jednoducho každý, kto cíti potrebu pomáhať druhým môže požiadať o udelenie licencie ORASANI Practitioner
a zúčastniť sa výcviku ORASANI©® .

ORASANI©® je špeciálny spôsob oslovenia Boha na to, aby Boh pomohol klientovi (pacientovi) a mohol mu dať dar uzdravenia skrze svoju lásku a milosť. Už v dávnych dobách existovali staré múdre ženy a muži, ktorí s veľkým úspechom praktikovali toto prastaré liečiteľské umenie pre svojich blížnych. Dedilo sa z generácie na generáciu a zachovalo sa až dodnes. Mnohí ľudia túto liečiteľskú metódu poznajú ako zariekanie chorôb. V prípade ORASANI©® ide o zariekanie chorôb výlučne v mene Božom.

ORASANI Practitioner je vlastne zariekač chorôb. Každý klient (okrem detí do 18 rokov) prispieva zariekačovi na zariekanie zo srdca (z vďaky) toľko, koľko chce dať, najmenej však 30 eur. 

 

"A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."

- MT 21, 22 -

Termíny a prihláška

Na prihlásenie na najbližší termín zostáva už len:

Najbližší termín výcviku ORASANI je: 25.05.2024, 11:00 - 15:30
Posledný deň na prihlásenie je 19.05.2024

Výcvik sa väčšinou koná online cez Zoom. V prípade záujmu skupiny je možné ho uskutočniť aj prezenčne.
Link na Zoom zasielame v deň výcviku.

Po uvedených termínoch už nie je možné sa prihlásiť, pretože pred samotným výcvikom je potrebné urobiť viacej administratívnych úkonov - podpísať a uhradiť licenciu, pripraviť a prípadne doručiť školiaci materiál.
Bez toho nie je možné sa výcviku zúčastniť. 

Budeme sa tešiť, keď sa rozhodnete pridať medzi nás a prijmete tento obrovský dar Božej lásky a milosti pre uzdravenie ľudí.

Prihláška na výcvik ORASANI©®

Ak máte záujem zúčastniť sa výcviku ORASANI a získať licenciu, prosím, vyplňte formulár nižšie a my vás budeme následne kontaktovať s podrobnejšími informáciami. 

Ľudmila Bolhová

ORASANI Magister pre SR a ČR

KONTAKT

Hlavnou kontaktnou osobou pre Slovensko a Čechy je  Ľudmila Bolhová, ktorá má exkluzívnu licenciu pre vedenie ORASANI výcviku v týchto krajinách ako ORASANI Magister. Zároveň zastrešuje ORASANI Practionerov. 

Keďže je stránka ešte vo výstavbe, môžete sa na ňu obrátiť pre ďalšie informácie, ktoré sa vám nepodarilo dohľadať.