Stránky ORASANI©® sú ešte vo výstavbe. Chýbajúce informácie budeme postupne dopĺňať.

Výcvik ORASANI pre nových ORASANI Practitionerov

Výcvik v ORASANI©® prináša účastníkovi možnosť uzdravovať skrze slovo a po výcviku sa stane ORASANI Practitioner. So záujemcom sa uzatvára licenčná zmluva, na základe ktorej môže poskytovať ORASANI svojim klientom.

Kto sa môže stať ORASANI Practitioner?

Terapeuti, liečitelia, poradcovia, koučovia, kňazi, rádové sestry a bratia a ktokoľvek, kto má otvorené srdce pre ľudí a Boha a dôveruje mu. Jednoducho každý, kto cíti potrebu pomáhať druhým môže požiadať o udelenie licencie ORASANI Practitioner
a zúčastniť sa výcviku ORASANI©® .

ORASANI©® je špeciálny spôsob oslovenia Boha na to, aby Boh pomohol klientovi (pacientovi) a mohol mu dať dar uzdravenia skrze svoju lásku a milosť. Už v dávnych dobách existovali staré múdre ženy a muži, ktorí s veľkým úspechom praktikovali toto prastaré liečiteľské umenie pre svojich blížnych. Dedilo sa z generácie na generáciu a zachovalo sa až dodnes. Mnohí ľudia túto liečiteľskú metódu poznajú ako zariekanie chorôb. V prípade ORASANI©® ide o zariekanie chorôb výlučne v mene Božom.

ORASANI Practitioner je vlastne zariekač chorôb. Každý klient (okrem detí do 18 rokov) prispieva zariekačovi na zariekanie zo srdca (z vďaky) toľko, koľko chce dať, najmenej však 30 eur. 

 

"A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe."

- MT 21, 22 -

Termíny a prihláška

Na prihlásenie zostáva už len:

Najbližší termín výcviku ORASANI je: 09.12.2022, 15:00 - 19:30
Posledný deň na prihlásenie je 01.12.2022

Výcvik sa uskutoční online cez Zoom. Po uvedených termínoch už nie je možné sa prihlásiť, pretože pred samotným výcvikom je potrebné urobiť viacej administratívnych úkonov - podpísať a uhradiť licenciu, doručiť školiaci materiál klasickou poštou.
Bez toho nie je možné sa výcviku zúčastniť. Link na Zoom zasielame v deň výcviku.

Budeme sa tešiť, keď sa rozhodte pridať medzi nás a prijmete tento obrovský dar Božej lásky a milosti pre uzdravenie ľudí.

V prípade, že to bude možné, výcvik sa uskutoční prezenčne v Ivanke pri Dunaji alebo v Bratislave. Miesto konania vopred odkonzultujeme so všetkými prihlásenými záujemcami.

Prihláška na výcvik ORASANI©®

Vyplňte formulár nižšie a my Vás budeme následne kontaktovať s podrobnejšími informáciami. 

Posledný deň na prihlásenie je 01.12.2022

Ľudmila Bolhová

ORASANI Magister pre SR a ČR

KONTAKT

Hlavnou kontaktnou osobou pre Slovensko a Čechy je  Ľudmila Bolhová, ktorá má exkluzívnu licenciu pre vedenie ORASANI výcviku v týchto krajinách ako ORASANI Magister. Zároveň zastrešuje ORASANI Practionerov. 

Keďže je stránka ešte vo výstavbe, môžete sa na ňu obrátiť pre ďalšie informácie, ktoré sa vám nepodarilo dohľadať.