Stránky ORASANI©® sú ešte vo výstavbe. Chýbajúce informácie budeme postupne dopĺňať.

Uzdraviť skrze slovo. V mene Božom

ORASANI©® je starobylé liečiteľské umenie zariekania chorôb v mene Božom, ktoré sa praktizuje už stáročia. ORASANI Practitioner sa špeciálnymi modlitbami a prosbami obracia na Boha a prosí o jeho milosť a dar uzdravenia pre svojho klienta.

Pre Boha nič nie je nemožné

Pri ORASANI dochádza k uzdraveniu, či zmene a zlepšeniu situácie výlučne skrze Božiu milosť a lásku. ORASANI neslúži na diagnostiku a v žiadnom prípade nenahrádza lekárske ošetrenie.  Klient by mal naďalej pokračovať v liečbe a terapii nastavenej svojim lekárom. Akékoľvek zmeny svojho stavu by mal konzultovať so svojim ošetrujúcim lekárom.

"A naozaj bol chorý až na smrť, ale Boh sa nad ním zmiloval, a nielen nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok na zármutok."

- FLP 2, 27 -

Koho a čo je možné s ORASANI ošetrovať?

K zlepšeniu stavu môže dôjsť aj okamžite, zvyčajne je to do 2-3 dní. V prípade závažných a dlhodobých ochorení je možné, že bude potrebný dlhší čas. K uzdravovaniu dochádza na všetkých úrovniach - telesnej, duchovnej aj duševnej.  Boh zasiahne v každom prípade a vždy v súlade s potrebami a najvyšším dobrom konkrétneho klienta.

Ľudí

 • akútne stavy a ochorenia, koliky, krvácania
 • dlhodobé ochorenia
 • všetky zdravotné ťažkosti a bolesti
 • vážne ochorenia v remisii ako prevencia relapsu
 • vedľajšie neželané účinky liekov
  a očkovaní
 • telesné aj psychické ochorenia
 • problémy vo vzťahoch, pri výchove detí a pod.

Zvieratá

Rovnako ako ľudia aj zvieratá potrebujú špeciálnu opateru. Boha je možné prosiť o pomoc pre akékoľvek zvieratá, ktoré majú ťažkosti. 

 • všetky druhy a veľkosti zvierat

Rastliny

Rastliny je tiež možné ošetrovať pri akýchkoľvek problémoch, ktoré sa u nich môžu vyskytnúť, ktoré boli sposôbené, či už nesprávnou starostlivosťou, nedostatkom živín alebo škodcami.

 • všetky druhy a veľkosti rastlín

Ľudmila Bolhová

ORASANI Magister pre SR a ČR

KONTAKT

Hlavnou kontaktnou osobou pre Slovensko a Čechy je  Ľudmila Bolhová, ktorá má exkluzívnu licenciu pre vedenie ORASANI výcviku v týchto krajinách ako ORASANI Magister. Zároveň zastrešuje ORASANI Practionerov. 

Keďže je stránka ešte vo výstavbe, môžete sa na ňu obrátiť pre ďalšie informácie, ktoré sa vám nepodarilo dohľadať.